Mila Alečković Nikolić nauka

Mila Alečković Nikolić

Ko je Mila Alečković Nikolić?

Mila Alečković Nikolić, rođena 25. decembra 1959. godine u Beogradu, istaknuta je srpska klinička psihologinja, profesorka i spisateljica. Njena karijera obuhvata značajne doprinose u oblasti psihologije, antropologije i književnosti, kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou. Kroz svoj rad, Mila Alečković Nikolić je ostavila neizbrisiv trag u akademskom svetu, ali i u društvenim i humanitarnim aktivnostima, čime je doprinela razvoju i promociji naučne i kulturne baštine Srbije i šire.

Rani život i obrazovanje

Mila Alečković Nikolić rođena je 25. decembra 1959. godine u Beogradu, u porodici poznate srpske književnice Mire Alečković i akademskog slikara Save Nikolića. Odrasla je u stimulativnom okruženju koje je negovalo ljubav prema umetnosti, književnosti i nauci. Njeno detinjstvo obilježeno je boravkom u Srbiji i Rusiji, gde je stekla rane utiske koji će kasnije oblikovati njenu karijeru.

Obrazovanje je započela u Beogradu, pohađajući predškolsko obrazovanje i osnovnu školu na francuskom jeziku, što je uticalo na njen kasniji akademski put i otvorilo joj vrata međunarodnih obrazovnih institucija. Nakon završetka Osme beogradske gimnazije, Mila se opredelila za studije kliničke psihologije na Univerzitetu u Beogradu, gde je pokazala izuzetne akademske sposobnosti.

Njen akademski put nastavljen je u Francuskoj zahvaljujući stipendiji francuske vlade. Na Visokoj školi socijalnih studija u Parizu (École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS) bavila se naprednim studijama u oblasti psihologije, a mentor joj je bio Pjer Greko. Takođe, kratko vreme provela je na Univerzitetu Pensilvanije u SAD-u, nakon čega se vratila u Francusku gde je odbranila magistarski rad.

Doktorsku disertaciju na temu „Pojam nesvesnog u savremenim psihološkim teorijama“ odbranila je na Univerzitetu Sorbona, gde je njen rad ocenjen kao „počasno odbranjen“. Specijalizaciju iz antropološke psihologije i psihijatrije nastavila je u Francuskoj, dodatno proširujući svoje znanje i veštine.

Mila Alečković Nikolić je poliglota koja govori više jezika, uključujući francuski, ruski, engleski, španski, italijanski, nemački i slovenački, što joj je omogućilo da svoje delovanje proširi i na međunarodnu scenu.

Mila Alečković Nikolić

Mila Alečković Nikolić je istaknuta srpska psihologinja, profesorka i spisateljica

Stručna karijera

Mila Alečković Nikolić je priznata u akademskim krugovima širom sveta kao ugledni profesor i predavač. Njena profesionalna putanja obuhvata učešće na brojnim međunarodnim kongresima i simpozijumima, gde je delila svoje znanje i iskustvo sa kolegama iz oblasti psihijatrije i psihologije.

Njeno učešće na prestižnim skupovima, kao što su psihijatrijski kongres u Bjarcu 1998. godine, kao i kongresi u Pragu, Liježu, Rimu, i na univerzitetima poput Sorbone i “Da Vinči” u Parizu, pokazuje njen značajan doprinos međunarodnoj nauci. Takođe, predavala je na Univerzitetu Makgil u Montrealu, Univerzitetu u Lozani, Institutu Vigotski u Moskvi, Katoličkom univerzitetu u Najmegenu, te Nacionalnom institutu socijalnih nauka u Pekingu.

Alečković Nikolić je autor oko stotinu stručnih radova objavljenih na više jezika i nekoliko knjiga, što dodatno potvrđuje njen akademski autoritet. Članstvo u Svetskom društvu za psihopatologiju ekspresije i psihoterapiju umetnošću, kao i u međunarodnom naučnom društvu “Mileva Marić-Ajnštajn”, ističe njen doprinos globalnoj nauci.

Na univerzitetu predaje niz predmeta koji obuhvataju različite aspekte psihologije, uključujući psihologiju ličnosti, psihopatologiju ličnosti, antropologiju ličnosti, kognitivnu neuropsihologiju, psihologiju stvaralaštva, psihološke škole i pravce, psihologiju učenja, i psihologiju manipulacije. Njena predavanja i radovi su cenjeni među studentima i kolegama, čime doprinosi obrazovanju novih generacija stručnjaka u oblasti psihologije.

Ostali projekti

Mila Alečković Nikolić je poznata ne samo kao akademik već i kao aktivistkinja koja se zalaže za prava i dobrobit zajednice. Njena angažovanost se proteže na više frontova, uključujući osnivanje i vođenje različitih organizacija i pokreta.

Kao aktivistkinja srpske evropske dijaspore, Alečković Nikolić je osnovala Socijalni antiglobalistički pokret u Francuskoj, koji se bavi pitanjima globalizacije i njenog uticaja na društvo. Takođe je osnivač udruženja „Ženes“, koje pruža podršku ženama koje su bile žrtve NATO bombardovanja.

Njeno delovanje se ne zaustavlja tu. Ona je član Internacionalnog udruženja potomaka logoraša, fokusirajući se na očuvanje sećanja na žrtve Jasenovca. Njen humanitarni rad uključuje i pomoć siromašnim izbeglicama iz bivše Jugoslavije tokom ranih 90-ih godina u Francuskoj.

Alečković Nikolić je osnovala psihološko društvo „Psihologija i treći milenijum“ u Francuskoj, koje okuplja stručnjake iz oblasti duhovnih i parapsiholoških istraživanja. Njena uloga u prevođenju knjige „Krik koji tera zle duhove“ bivšeg francuskog premijera Dominika de Vilpena pokazuje njenu posvećenost povezivanju kultura i ideja.

Kao članica odbora Srpsko-ruskog društva „Jedinstvo“, Udruženja književnika Srbije, i Srpske kraljevske asocijacije inovatora i naučnika – SKAIN, Alečković Nikolić doprinosi razvoju kulture, nauke i međunarodne saradnje. Njeno članstvo u Udruženju građana „Svetlo“ dodatno ističe njenu posvećenost stvaranju boljeg društva kroz zajednički rad i inovacije.

Mila Alečković Nikolić

Mila Alečković Nikolić sa suprugom na slici

Lični život i kontroverze

Mila Alečković Nikolić, poznata po svojoj akademskoj karijeri i javnom aktivizmu, ima zanimljiv i dinamičan privatni život. Udata je za francuskog političkog aktivistu Ivu Batala, s kojim deli slične društvene i političke stavove.

Njihov privatni život često je bio predmet medijske pažnje, posebno kada su se pojavile kontroverze vezane za Alečković Nikolićinu profesionalnu etiku. Optužbe za neprimereno ponašanje prema studentima na Univerzitetu „Megatrend“ dovele su do njenog otpuštanja, što je rezultiralo pravnim sporom koji je na kraju rešen u korist univerziteta.

Pored profesionalnih izazova, Alečković Nikolić je poznata po svojim oštrim kritikama trenutnog političkog rukovodstva u Srbiji, često koristeći javne platforme da izrazi svoje mišljenje o različitim društvenim pitanjima.

Njen lični život dobio je dodatnu pažnju kada je sa suprugom postala hranitelj devojčice sa Kosova i Metohije. Međutim, njihovo hraniteljstvo bilo je praćeno nizom problema, uključujući navode o nedostatku saradnje sa Centrom za socijalni rad i otežanim uslovima za dete. Situacija je eskalirala do tačke gde je dete uklonjeno iz njihove starateljske brige, što je Alečković Nikolić javno osudila, tvrdeći da se radi o nepravdi i zloupotrebi sistema.

Osim toga, Alečković Nikolić je izrazila želju da se u Srbiji usvoji zakon sličan ruskom zakonu Dime Jakovljeva, koji bi regulisao pitanja usvajanja srpske dece od strane stranaca, ističući potrebu za zaštitom prava i dobrobiti dece u Srbiji.

Njena posvećenost ovim pitanjima pokazuje da je Mila Alečković Nikolić ne samo istaknuta akademska figura već i strastvena zagovornica pravde i ljudskih prava, čija se aktivnost proteže i van profesionalnog okvira.

FAQ – najčešće postavljana pitanja

 • Ko je Mila Alečković Nikolić? Mila Alečković Nikolić je srpski klinički psiholog, profesor, pisac i aktivista.
 • Gde je Mila Alečković Nikolić stekla obrazovanje? Obrazovanje je stekla u Srbiji i Francuskoj, uključujući Univerzitet u Beogradu i Sorbonu.
 • Koje oblasti psihologije pokriva Mila Alečković Nikolić u svojim predavanjima? Predaje psihologiju ličnosti, psihopatologiju, antropologiju ličnosti, kognitivnu neuropsihologiju i druge srodne predmete.
 • Kakav je stav Mile Alečković Nikolić prema političkoj situaciji u Srbiji? Kritički je nastrojena prema trenutnom političkom rukovodstvu i zalaže se za promene u društvu.
 • Da li je Mila Alečković Nikolić bila uključena u hraniteljstvo? Da, bila je hranitelj jednog deteta sa Kosova i Metohije, ali je došlo do kontroverzi i dete je uklonjeno iz njenog starateljstva.

Za kraj

Mila Alečković Nikolić je istaknuta figura u polju psihologije, čija karijera obuhvata značajne akademske i društvene doprinose. Kao stručnjak u oblasti kliničke psihologije, ona je doprinela razvoju psihološke nauke u Srbiji i inostranstvu. Njeno delovanje nije ograničeno samo na akademsku sferu, već se proteže i na društveni aktivizam, gde se zalaže za prava i dobrobit dece i kritički se osvrće na aktuelna društvena i politička pitanja. Njena biografija predstavlja inspiraciju za buduće generacije psihologa i društvenih aktivista.

Spoljne reference:

Nagrade i priznanja

 • Doktorat odbranjen na Sorboni uz kvalifikaciju: Très honorable (Počasno odbranjen), 1994.
 • Kao dete osobe koju je više puta odlikovala najvišim odlikovanjima francuska vlada, još daleke 1969. (odlikovanje Milinoj majci predao Andre Malro), 1971. i 1983.), Mila Alečković N. u Francuskoj je imala status „pupille de la nation“.
 • Zahvalnica azilanata i izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije 1993.
 • Zahvalnica Sveslovenskog Kongresa, Prag, 1998.
 • Zahvalnica Univerziteta u Bengaziju 1999.
 • Povelja Mokranjčevih dana 2004.
 • Zahvalnica Ministarstva za dijasporu, 2004.
 • “Velika Povelja za Velika dela” dobijena od Odbora za istinu o Kosovu i Metohiji svih zavičajnih udruženja Kosova i Metohije, 2007.
 • Zahvalnica za izuzetan doprinos na učvršćivanju jedinstva i duhovne bliskosti srpskog i ruskog naroda, 2008.
  1. godine primljena je kao dopisni član u Rusku akademiju prirodnih nauka.

Naučne reference i radovi

 • Poreklo saznanja (Epistemološki i matematički eseji Žana Pijažea)
 • Putokaz čitanja Pijažea
 • Pojam žrtve i psihološki aspekti milosrđa
 • Metodološki okvir teorije Žana Pijažea i Lava Vigotskog
 • Individuacija i samoaktualizacija
 • Osvrt psihologije ličnosti o fenomenu erosa i emocija
 • Odbranjena magistarska teza, Les concepts mentaux et la psychologie cognitive
 • Odbranjena doktorska disertacija na Sorboni: LE CONCEPT DE L INCONSCIENT DANS LES THEORIES DE LA PSYCHOLOGIE CONTEMPORAINE
 • Psihologija u polju umetnosti i morala: Analogija teoriji prirodnog prava
 • Etnopsihološki eseji: o domu i iskonu
 • Ko to priča o Evropi?
 • PSIHOLOGIJA IDEJA SLOBODE I PRAVDE I SRPSKI NACIONALNI INTERES
 • „CELOVITA ANTROPOLOGIJA“
 • „PSIHOLOŠKE TEORIJE STVARALAŠTVA“
 • PSIHOLOGIJA POJMOVA SLOBODE I PRAVDE I SRPSKI NACIONALNI INTERES TOM 2

Knjige i monografije

 • Pojam ludila u slovenskoj i istočnohrišćanskoj tradiciji
 • Pojam nesvesnog u savremenim psihološkim teorijama
 • Etnopsihološki eseji: o domu i iskonu
 • Ko to priča o Evropi?
 • Psihologija ideja slobode i pravde i srpski nacionalni interes (prvi tom)
 • Psihologija pojmova slobode i pravde i srpski nacionalni interes danas (tom br 2)
 • Stvaralačka ličnost – pogled psihologije i psihijatrije
 • Skripta za studente: Psihologija stvaralaštva, Psihologija ličnosti, Psihologija i geopolitika
 • Svetski stvaraoci i Vratićemo se
 • U domu moje majke
 • Oko 100 stručnih radova iz oblasti psihologije, antropološke psihijatrije i psihoneurologije u specijalizovanim časopisima
 • Više stotina društveno angažovanih tekstova u štampi, u različitim političkim časopisima i na internet sajtovima
 • Osniva u Francuskoj psihološko stručno društvo “Psihologija i treći milenijum PTM” 2001. sa ciljem okupljanja naučnika i stručnjaka za duhovna i parapsihološka istraživanja u saradnji sa ruskom katedrom
 • Učestvuje u Francuskoj predsedničkoj kampanji 2007.
 • U odboru je Srpsko-ruskog društva “Jedinstvo”
 • Član je Udruženja književnika Srbije
 • Zadnjih 20 godina inicijator je povratka Srba sveta sa pet kontinenata u otadžbinu Srbiju
 • Pisac je više stotina društveno angažovanih tekstova po časopisima i internet sajtovima
 • Redovni je član Akademije SKAIN (Srpska Kraljevska Asocijacija Inovatora i Naučnika)